Water

Max & Moore bouwt aan een Rainproof Amsterdam. Ruim 71 liter water per m2 aan waterbuffering is ingebouwd. Max & Moore gaat niet alleen water bufferen bij hevige regenbuien, maar regenwater wordt ook opgeslagen en hergebruikt voor het irrigeren van de beplanting